Gå til hovedinnhold

Personregisteret

Få tilgang til Personregisteret med oppdaterte data fra folkeregisteret.

Personregisteret er et program-til-programgrensesnitt (API) som gir tilgang til søk og oppslag i data fra folkeregisteret. Tjenesten inngår i løsning for medlemmer av helsenettet.

Målgruppe

Personregisteret er tilgjengelig for alle medlemmer i helsenettet: Spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og alle apotek m.m. Personregisteret er planlagt faset ut 31.12.2022, og skal erstattes av Persontjenesten – helsesektorens nye sektorkopi for bruk av folkeregisteropplysninger.

Hvordan fungerer personregisteret?

Norsk Helsenett mottar daglige oppdateringer fra Det sentrale folkeregisteret, og har en godkjent mengde informasjon om alle personer i landet.

Funksjonaliteten for folkeregisteret er samlet i ett enkelt grensesnitt.

Komme i gang med bruk av personregisteret

For å kunne bruke Personregisteret må du være ansatt i en organisasjon som er kunde av Norsk Helsenett. I tillegg må tjenesten bestilles av den som er ansvarlig for bestillinger hos dere.

For å få tilgang til tjenesten må du:

  • ha signert Tilknytningsavtalen og ha tilgang til helsenettet
  • benytte system for elektronisk pasientjournal (EPJ) slik det er definert i Norm for informasjonssikkerhet
  • tilhøre en type virksomhet som angitt på Bestillingsskjema Personregister
  • akseptere vilkårene i Bilag 1 i Bestillingsskjema Personregister

Før du kan bestille og ta i bruk Personregisteret, må journalleverandøren din lage en integrasjon. Norsk Helsenett tilbyr program-til-programgrensesnitt, slik at du gjør alle søk og oppslag fra ditt eget skjermbilde i journalsystemet. Ved å benytte integrasjonen kan du både foreta direkte spørringer og vaske eget register uten ekstra kostnad.

Tjenesten kan ikke brukes til andre formål som forskning, vitenskapelige undersøkelser eller lignende. Den kan heller ikke distribueres videre til andre.

Sikkerhet

Det skal registreres en kontaktperson som er ansvarlig for bruken av tjenesten.

Det er krav om at den eksterne applikasjonen identifiserer seg med brukernavn og passord hver gang tjenesten benyttes. Dette skjer ved autentisering mellom serverne, og vil ikke merkes av brukerne.

Det er etablert testmiljø både i og utenfor helsenettet.

Tjenesten kontrollerer hvilken informasjon i folkeregisteret de ulike systemene har tilgang til, og tilpasser seg ulike brukerprofiler. Dersom det er informasjon man ikke har tillatelse til å motta, vil tjenesten returnere blanke datafelt, men beholde den kjente strukturen i grensesnittet.

Overføring av data skjer kryptert via SSL (sikker kommunikasjon på Internett).

Fagsystemers integrasjon med personregisteret

Personregisteret har grensesnitt for HL7, Personregister-XML og Filematch – avhengig av hvilke metoder man skal benytte.

Tjenesten har metoder for identifisering og demografi. Brukerne må selv etablere interne løsninger for å integrere tjenesten i sine systemer for pasientadministrasjon.

Mer informasjon om tjenester og teknologi i den nye Persontjenesten, som skal erstatte Personregisteret.

24 20 00 00

Alltid tilgjengelig - 24/7 hele året

Nøkkelpunkter

  • Tjenesten er inkludert i medlemskapet.
  • Katalogen inneholder alle personer i landet.
  • Katalogen i Norsk Helsenett oppdateres hver dag og inneholder flere datafelt enn de som sykehusene mottar i dag.
  • Det kreves ingen administrasjon for å oppdatere en lokal katalog.
  • Personregisteret er planlagt faset ut 31.12.2022, og skal erstattes av Persontjenesten.

Spørsmål og svar

​​​​Når en bruker slutter ved organisasjonen, må ansvarlig bestiller ved organisasjonen si opp tilgangen. Dette gjelder også dersom hele virksomhetens sier opp tjenesten. Avbestilling sendes skriftlig til Norsk Helsenett. Skjema for avbestilling mottas ved å ta kontakt med vårt kundesenter​.

​​​​​​Tjenesten gir tilgang til søk og oppslag i data fra folkeregisteret, og er tilgjengelig for alle medlemmer av helsenettet, sykehus, kommuner, fastleger, tannleger, apotek og øvrige helseaktører. Merk at EPJ-leverandøren må ha utviklet integrasjon for dette.

​​​​​Tjenesten bestilles av ansvarlig/daglig leder ved organisasjonen. ​Bestillingsskjema ligger tilgjengelig for nedlasting her eller mottas ved å ta kontakt med vårt kundesenter.

Etter at Norsk Helsenett har mottatt signert bestilling, vil det systemmessig bli åpnet for tilgang til tjenesten. Det er mulig å etterbestille tjenesten for nye brukere ved å benytte samme bestillingsskjema.

​Du må selv etablere interne løsninger for å integrere tjenesten mot dine pasientadministrative systemer.​

Før du kan bestille og ta i bruk tjenesten Personregisteret, må journal-leverandøren din lage en integrasjon. Norsk Helsenett tilbyr program til programgrensesnitt, slik at du gjør alle søk og oppslag fra ditt eget skjermbilde i journal-systemet. Ved å benytte integrasjonen kan kunden både få gjøre direkte spørringer og vaske eget register – uten ekstra kostnad.

​​​​For medlemmer i helsenettet er ​Personregisteret inkludert. Kostnader for integrasjon på medlemmets side må dekkes av den enkelte aktør.

Når Personregisteret (PREG) fases ut og erstattes av den nye Persontjenesten vil dagens PREG-tjeneste for hjelpenummer også fases ut. Ny tjeneste for Felles nasjonalt hjelpenummer må behandles videre hos NUIT (prioriteringsorgan for nasjonale IKT-tiltak i helse- og omsorgssektoren), og Helseregionene må prioritere saken inn i NUIT for å få det gjennomført.

Felles nasjonalt hjelpenummer skal gi helsesektoren en løsning for nasjonal unik personidentitet for de personene som ikke har fødselsnummer eller D-nummer eller dette ikke er kjent. Dette er nødvendig for å få til en fullstendig elektronisk kommunikasjon på tvers av virksomhetsgrensene, og er viktig for å sikre pasientsikkerheten når pasienten skal overføres mellom virksomheter.

Skjema