Gå til hovedinnhold

Personregisteret

Få tilgang til Personregisteret med oppdaterte data fra folkeregisteret. Personregisteret inneholder også opplysninger om felles hjelpenummer. Dette er et nummer som tildeles pasienter som ikke kan identifiseres med sin virkelige ID.

Personregisteret er et program-til-programgrensesnitt (API) som gir tilgang til søk og oppslag i data fra folkeregisteret, samt opplysninger om felles hjelpenummer. Tidligere var tjenesten avgiftsbelagt, men den er nå gratis for medlemmer av helsenettet.

Målgruppe

Personregisteret er tilgjengelig for alle medlemmer i helsenettet, spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og alle apotek m.m.

Hvordan fungerer personregisteret?

Norsk Helsenett mottar daglige oppdateringer fra Det sentrale folkeregisteret, og har en godkjent mengde informasjon om alle personer i landet.

Funksjonaliteten for folkeregisteret og Felles hjelpenummer er samlet i ett enkelt grensesnitt.

Komme i gang med bruk av personregisteret

For å kunne bruke Personregisteret må du være ansatt i en organisasjon som er kunde av Norsk Helsenett. I tillegg må tjenesten bestilles av den som er ansvarlig for bestillinger hos dere.

For å få tilgang til tjenesten må du:

 • ha signert Tilknytningsavtalen og ha tilgang til helsenettet
 • benytte system for elektronisk pasientjournal (EPJ) slik det er definert i Norm for informasjonssikkerhet
 • tilhøre en type virksomhet som angitt på Bestillingsskjema Personregister
 • akseptere vilkårene i Bilag 1 i Bestillingsskjema Personregister

Før du kan bestille og ta i bruk Personregisteret, må journalleverandøren din lage en integrasjon. Norsk Helsenett tilbyr program-til-programgrensesnitt, slik at du gjør alle søk og oppslag fra ditt eget skjermbilde i journalsystemet. Ved å benytte integrasjonen kan du både foreta direkte spørringer og vaske eget register uten ekstra kostnad.

Tjenesten kan ikke brukes til andre formål som forskning, vitenskapelige undersøkelser eller lignende. Den kan heller ikke distribueres videre til andre.

Felles hjelpenummer

Personregisteret gir også tilgang til felles hjelpenummer (FH-nummer), unike hjelpenummer for pasienter som ikke kan identifiseres med sin virkelige ID. Mer informasjon om Felles Hjelpenummer.

Sikkerhet

Det skal registreres en kontaktperson som er ansvarlig for bruken av tjenesten.

Det er krav om at den eksterne applikasjonen identifiserer seg med brukernavn og passord hver gang tjenesten benyttes. Dette skjer ved autentisering mellom serverne, og vil ikke merkes av brukerne.

Det er etablert testmiljø både i og utenfor helsenettet.

Tjenesten kontrollerer hvilken informasjon i folkeregisteret de ulike systemene har tilgang til, og tilpasser seg ulike brukerprofiler. Dersom det er informasjon man ikke har tillatelse til å motta, vil tjenesten returnere blanke datafelt, men beholde den kjente strukturen i grensesnittet.

Overføring av data skjer kryptert via SSL (sikker kommunikasjon på Internett).

Fagsystemers integrasjon med personregisteret

Personregisteret har ulike grensesnitt for integrasjon. Felles hjelpenummer er kun tilgjengelig via HL7 mens Folkeregisteret har grensesnitt for HL7, Personregister-XML og Filematch – avhengig av hvilke metoder man skal benytte.

Tjenesten har metoder for identifisering og demografi. Brukerne må selv etablere interne løsninger for å integrere tjenesten i sine systemer for pasientadministrasjon.

24 20 00 00

Alltid tilgjengelig - 24/7 hele året

Nøkkelpunkter

 • Tjenesten er inkludert i medlemskapet.
 • Katalogen inneholder alle personer i landet.
 • Katalogen i Norsk Helsenett oppdateres hver dag og inneholder flere datafelt enn de som sykehusene mottar i dag.
 • Det kreves ingen administrasjon for å oppdatere en lokal katalog.

Spørsmål og svar

​​​​Når en bruker slutter ved organisasjonen, må ansvarlig bestiller ved organisasjonen si opp tilgangen. Dette gjelder også dersom hele virksomhetens sier opp tjenesten. Avbestilling sendes skriftlig til Norsk Helsenett. Skjema for avbestilling mottas ved å ta kontakt med vårt kundesenter​.

​​​​​​Tjenesten gir tilgang til søk og oppslag i data fra folkeregisteret, og er tilgjengelig for alle medlemmer av helsenettet, sykehus, kommuner, fastleger, tannleger, apotek og øvrige helseaktører. Merk at EPJ-leverandøren må ha utviklet integrasjon for dette.

​​​​​Tjenesten bestilles av ansvarlig/daglig leder ved organisasjonen. ​Bestillingsskjema ligger tilgjengelig for nedlasting her eller mottas ved å ta kontakt med vårt kundesenter.

Etter at Norsk Helsenett har mottatt signert bestilling, vil det systemmessig bli åpnet for tilgang til tjenesten. Det er mulig å etterbestille tjenesten for nye brukere ved å benytte samme bestillingsskjema.

​Du må selv etablere interne løsninger for å integrere tjenesten mot dine pasientadministrative systemer.​

Før du kan bestille og ta i bruk tjenesten Personregisteret, må journal-leverandøren din lage en integrasjon. Norsk Helsenett tilbyr program til programgrensesnitt, slik at du gjør alle søk og oppslag fra ditt eget skjermbilde i journal-systemet. Ved å benytte integrasjonen kan kunden både få gjøre direkte spørringer og vaske eget register – uten ekstra kostnad.

​​​​For medlemmer i helsenettet er ​Personregisteret inkludert. Kostnader for integrasjon på medlemmets side må dekkes av den enkelte aktør.

​​​Helsevesenet har behov for unikt å identifisere pasienter som ikke har et kjent fødselsnummer.

Norsk Helsenett SF har blitt bedt om å utvikle og forvalte et nytt konsept for hjelpenummer. Et slikt hjelpenummer er ellevesifret med to kontrollsiffer, som i ordinære fødselsnummer, men med første siffer 8 eller 9. De resterende sifrene skal være et tilfeldig valgt nummer, og er ikke meningsbærende.

Eksempler på pasienter som vil bli tildelt FH-nummer er nyfødte, turister og andre med midlertidig opphold samt til pasienter som ikke kan gjøre rede for seg fordi de er bevisstløse eller på grunn av språkproblem.

Fordeler ved å ta i bruk Personregister og Felles hjelpenummer:

 • Et felles hjelpenummer deles ut bare én gang og er unikt (for hele landet)
 • Søk gjennomføres nasjonalt mot alle personer som har fått tildelt et felles hjelpenummer
 • Når det kun finnes én tjeneste for tildeling vil det være enklere å lage korrekte statistikker

 

Les mer om felles hjelpenummer (Wikipedia)

Skjema