Gå til hovedinnhold

Grunndata

Grunndata inneholder informasjon om organisasjoner og personell i helse- og omsorgssektoren. Få tilgang til aktuelle registre som Register over Enheter i Spesialisthelsetjenesten (RESH), Legestillingsregisteret (LSR), Helsepersonellregisteret (HPR), Adresseregisteret m.m.

Adresseregisteret (AR)

Se ny side med informasjon om Adresseregisteret.

Fastlegeregisteret (FLR)

Se ny side med informasjon om Fastlegeregisteret.

Helsepersonellregisteret (HPR)

Se ny side med informasjon om Helsepersonellregisteret.

Legestillingsregisteret (LSR)

Se ny side med informasjobn om Legestillingsregisteret.

Register for enheter i spesialisthelsetjenesten (RESH)

Se ny side med informasjon om RESH.

Bedriftsregisteret

Bedriftsregisteret er helse- og omsorgssektorens kopi av Bedrifts- og foretaksregisteret.

Gå til

Følgende lenker er kun tilgjengelig fra maskiner knyttet til Helsenettet:

Spørsmål og svar

Administrator ved den enkelte virksomhet oppretter og vedlikeholder organisasjonstreet i RESH.

Private avtalespesialister kontakter Norsk Pasientregister for registrering og tildeling av RESH-id på npr@helsedir.no

Årsaken til meldinga er at det er knyttet tjenester til enhenten, siden tjenester bare skal ligge på løvnodene gir dette feil.

Problemet løses ved å deaktivere feilregistrerte tjenester på enheter som ikke er løvnode.

​​Alle enheter er selv ansvarlige for at sine opplysninger er korrekte. Dette gjøres gjennom egen brukerkonto som tildeles av Norsk Helsenett.

​Ta kontakt med kundesenteret om du mangler brukerkonto, passord eller ønsker hjelp med å registrere eller oppdatere informasjon.

Et felles nasjonalt register sikrer presis adressering. Behovet for lokal forvaltning og lokale kopier med individuelle ulikheter forsvinner.

​Når en ny virksomhet tilknyttes helsenettet, gjør Norsk Helsenett følgende:

 • Vi oppretter virksomheten i Adressere​gisteret, med det organisasjonsnummeret vi har i vår kundeavtale med virksomheten. Navn og adresser hentes inn fra Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene - ved registrering tildeles virksomheten en unik identifikator (HER-id).
 • Vi registrerer den EDI-adresse som kunden har fått i helsenettet (hvis virksomheten har kun en).
 • Vi oppretter en brukerkonto som gir adgang til komplettering og vedlikehold av virksomhetens egen informasjon i Adresseregisteret (Kommunikasjonsparter (=avsendere/mottakere), EDI-adresser, sertifikatinformasjon,...).
 • Vi sender kontoens brukernavn og passord til virksomhetens kontaktperson pr. brev eller i e-post.

Virksomheten har siden selv ansvar for å komplettere informasjonen om sine kommunikasjonsparter (avsendere/mottakere) i Adresseregisteret, og å holde informasjonen oppdatert når det skjer relevante endringer i deres adresser eller sertifikater. Veiledning for ulike virksomheters registrering og vedlikehold finnes på våre nettsider.​

Fra en PC som er koblet til Helsenettet gå til https://register.nhn.no/Fastlegelister/ og logg inn med egen brukerkonto.

Slik laster du ned filene du vil ha:

 1. Velg de filene du vil laste ned ved å trykke på ned lille boksen til venstre for fila du vil ha. Du kan laste ned flere fra samme legekontor, og du kan se innholdet ved å trykke på print.
 2. Trykk på "last ned", da vil de valgte filene blir lagret i en zip-fil. Og nedlasting vil starte.
 3. Du må velge hvor du vil at zip-filen skal lagres. Det er browseren du bruker som ber deg velge dette.
 4. Når du har lagret filen der du vil, kan du åpne den der du lagret den.

Det du får er en zip-fil som inneholder alle filene du ønsket å laste ned. Trenger du mer hjelp kan du se Microsoft sin hjelp med zip filer

Slik skriver du ut listene på skriver:

 1. Trykk print på listen du vil skrive ut. Et nytt vindu eller tab vil åpne seg med listens innhold i utskriftsvennlig format.
 2. Bruk browserens utskriftsmulighet. (Trykk Ctrl+P i IE og Chrome)
 3. Følg anvisningene for å velge printer og skriv ut.