Gå til hovedinnhold

Grunndata

Grunndata inneholder informasjon om organisasjoner og personell i helse- og omsorgssektoren. Få tilgang til aktuelle registre som Register over Enheter i Spesialisthelsetjenesten (RESH), Legestillingsregisteret (LSR), Helsepersonellregisteret (HPR), Adresseregisteret m.m.

Adresseregisteret (AR)

Se ny side med informasjon om Adresseregisteret.

Fastlegeregisteret (FLR)

Se ny side med informasjon om Fastlegeregisteret.

Helsepersonellregisteret (HPR)

Se ny side med informasjon om Helsepersonellregisteret.

Legestillingsregisteret (LSR)

Se ny side med informasjobn om Legestillingsregisteret.

Register for enheter i spesialisthelsetjenesten (RESH)

Se ny side med informasjon om RESH.

Bedriftsregisteret

Bedriftsregisteret er helse- og omsorgssektorens kopi av Bedrifts- og foretaksregisteret.

Gå til

Følgende lenker er kun tilgjengelig fra maskiner knyttet til Helsenettet:

Spørsmål og svar

Administrator ved den enkelte virksomhet oppretter og vedlikeholder organisasjonstreet i RESH.

Private avtalespesialister kontakter Norsk Pasientregister for registrering og tildeling av RESH-id på npr@helsedir.no

Årsaken til meldinga er at det er knyttet tjenester til enhenten, siden tjenester bare skal ligge på løvnodene gir dette feil.

Problemet løses ved å deaktivere feilregistrerte tjenester på enheter som ikke er løvnode.

Virksomheten har siden selv ansvar for å komplettere informasjonen om sine kommunikasjonsparter (avsendere/mottakere) i Adresseregisteret, og å holde informasjonen oppdatert når det skjer relevante endringer i deres adresser eller sertifikater. Veiledning for ulike virksomheters registrering og vedlikehold finnes på våre nettsider.

Ta kontakt med kundesenteret om du mangler brukerkonto, passord eller ønsker hjelp med å registrere eller oppdatere informasjon.

Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk og per post innenfor helse- og omsorgssektoren. Adresseregisteret inneholder informasjon som er egnet til å identifisere og adressere helsesektorens ulike mottakere og avsendere. Dette gjelder både ved utveksling av elektroniske meldinger og postforsendelser. Behovet for lokal forvaltning og lokale kopier med individuelle ulikheter forsvinner.

Når en ny virksomhet tilknyttes helsenettet, gjør Norsk Helsenett følgende:

 • Vi oppretter virksomheten i Adresseregisteret, med det organisasjonsnummeret vi har i vår kundeavtale med virksomheten. Navn og adresser hentes inn fra Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene - ved registrering tildeles virksomheten en unik identifikator (HER-id).
 • Vi registrerer den EDI-adresse som kunden har fått i helsenettet (hvis virksomheten har kun en).
 • Vi oppretter en brukerkonto som gir adgang til komplettering og vedlikehold av virksomhetens egen informasjon i Adresseregisteret (Kommunikasjonsparter (=avsendere/mottakere), EDI-adresser, sertifikatinformasjon,...).
 • Vi sender kontoens brukernavn og passord til virksomhetens kontaktperson, merk at passord sendes på sms.

Fra en PC som er koblet til Helsenettet gå til https://register.nhn.no/Fastlegelister/ og logg inn med egen brukerkonto.

Slik laster du ned filene du vil ha:

 1. Velg de filene du vil laste ned ved å trykke på ned lille boksen til venstre for fila du vil ha. Du kan laste ned flere fra samme legekontor, og du kan se innholdet ved å trykke på print.
 2. Trykk på "last ned", da vil de valgte filene blir lagret i en zip-fil. Og nedlasting vil starte.
 3. Du må velge hvor du vil at zip-filen skal lagres. Det er browseren du bruker som ber deg velge dette.
 4. Når du har lagret filen der du vil, kan du åpne den der du lagret den.

Det du får er en zip-fil som inneholder alle filene du ønsket å laste ned. Trenger du mer hjelp kan du se Microsoft sin hjelp med zip filer

Slik skriver du ut listene på skriver:

 1. Trykk print på listen du vil skrive ut. Et nytt vindu eller tab vil åpne seg med listens innhold i utskriftsvennlig format.
 2. Bruk browserens utskriftsmulighet. (Trykk Ctrl+P i IE og Chrome)
 3. Følg anvisningene for å velge printer og skriv ut.

Norsk Helsenett forvalter og vedlikeholder Grunndata Webportal (https://register.nhn.no) og tilhørende register.

Det er nå kun mulig å bruke HelseID for pålogging til Grunndata webportal. Webportalen støtter per i dag siste og nest siste versjon av følgende nettlesere (dette gjelder både i test- og produksjonsmiljø);
• Microsoft Edge
• Google Chrome
• Mozilla Firefox

Dersom du opplever problemer, kan du prøve å;
• oppdatere nettleseren til nyeste versjon
• bruke en annen nettleser fra listen over

Om du allikevel opplever problemer, ta kontakt med vårt kundesenter på kundesenter@nhn.no eller tlf 24 20 00 00.

Dersom en virksomhet har et ønske om en ny kode, kan de henvendelse sendes til meldingshjelp@ehelse.no med beskrivelse av behovet. Utvalg fortjenestetyper (hvor NHN er representert) har månedlige møter og vil der drøfte evt nye tjenestetyper.

Send en e-post til kundesenter@nhn.no og informer hvilken tjeneste type som ønskes endret og hva den skal endres til.

Gå inn på tjenesten (en av de) og velg 'rediger'. Gå deretter ned til 'dekningsområde' og fjern kommunen som ligger der ved å klikke på krysset. Dekningsområde er ment for bruk ved interkommunalt samarbeid hvor flere kommuner samarbeider om en tjeneste og kommunens som er såkalt vertskommune (der tjenesten er registrert) skal aldri være oppført der, kun de øvrige kommunene i samarbeidet.

Feltet «Sted/funksjon» skal kun benyttes til å spesifisere lokalisering, tjenesteområde eller betegnelsen på regional/nasjonal tjeneste.

Ta kontakt med kundesenter@nhn.no slik at de kan få lagt til riktig tilgang på brukerkontoen.