Gå til hovedinnhold

Fjernhjelp 2.0

Fjernhjelp 2.0 gir tredjepartleverandører tilgang til maskiner i Helsenettet, for å gjennomføre support- og driftsoppgaver, uten å være fysisk tilstede hos kunden.

Om tjenesten

Med fjernhjelp 2.0 kan tredjepartsleverandører i Helsenettet bistå sine kunder med brukerstøtte og vedlikehold på en sikker og effektiv måte. Dette medfører at personalet i den enkelte virksomhet bruker mindre tid til å løse problemer og reduserer tid til reise og veiledning.

Tjenesten baserer seg på programvaren ConnectWise Control, som er en webtjeneste du kan få tilgang til på Helsenettet og internett. Det finnes to ulike måter å utføre fjernhjelp på: Support (godkjente engangssesjoner) og Access (fjernstyring med og uten godkjenning). All kommunikasjon er ende-til-ende kryptert og går via Norsk Helsenett sin server. Den som skal gi fjernhjelp 2.0 må gjennomgå en sterk to-faktor-autentisering, og må enten ha en smarttelefon eller en Yubikey-nøkkel for å kunne autentisere seg. Alle forsøk på oppkoblinger til maskiner og annen aktivitet i tjenesten blir loggført.

Forutsetninger

Det skal foreligge en avtale om bruk av fjernhjelp 2.0 mellom virksomheten og den som yter fjernsupport. Både den som skal motta fjernhjelp 2.0 og den som skal gi fjernhjelp 2.0 må aktivere og godkjenne bruksvilkårene til tjenesten i Norsk Helsenett sin kundeportal. For den som skal gi fjernhjelp 2.0, er det nødvendig med en konto. Kontoen kan enkelt opprettes i kundeportalen. Se "Veildeder – Kundeportalen".

Tjenesten er publisert både på Helsenettet og internett. Se eget dokument "Fjernhjelp - Tilgang fra internett" for å finne informasjon om hvilke tekniske tiltak som må utføres.

Rammekrav for regulering av ekstern tilgang til helse- og personopplysninger er beskrevet i “Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten” (Normen), og videre i faktaark 36 (Fjernaksess mellom leverandør og virksomhet) med tilhørende veileder (Veileder for fjernaksess mellom leverandør og virksomhet).

Målgruppe

Små og mellomstore aktører, som fastleger, tannleger mfl. og kommuner som er tilknyttet Helsenettet.

Vi hjelper deg

Kunde- og driftssenteret vårt er tilgjengelig døgnet rundt, hele året (24/7). Ta kontakt med oss på e-post kundesenter@nhn.no eller på telefon 24 20 00 00.

Vi starter feilsøking så fort vi får en henvendelse som krever det. Vi etterstreber å være så raske, effektive og løsningsorienterte som mulig – i tett dialog med kundene våre.

Risikovurdering

Før du kan ta i bruk fjernhjelp 2.0 må virksomheten din gjennomføre en risikovurdering som skal dokumentere at løsningen er innenfor det dere vurderer som akseptabel risiko. Norsk Helsenett har risikovurdert tjenesten, og denne kan brukes som utgangspunkt for virksomhetens vurdering. Vår vurdering tar for seg de tekniske aspektene rundt tjenesten. Bruken av tjenesten er den enkelte virksomhets ansvar.

Bestilling

Før du kan begynne å bruke tjenesten, må tjenesten aktiveres i vår kundeportal. Bestilling gjøres av daglig leder eller den som er oppført hos Norsk Helsenett som administrativ kontakt for virksomheten.

Pris

Fjernhjelp 2.0 er inkludert i medlemsavgiften for Helsenettet.