Gå til hovedinnhold

Elektronisk meldingsutveksling (EDI)

Som medlem i Helsenettet kan du kommunisere digitalt med andre aktører i Helsenettet om alt fra blodprøve- og røntgensvar til henvisninger og epikriser. Du får også tilgang til offentlige tjenester som oppgjør og sykemelding, frikort, e-resept og pasientreiser. De elektroniske meldingene sendes sikkert gjennom Helsenettet og kan inneholde sensitiv pasientinformasjon og personopplysninger.

Om tjenesten

Utveksling av elektroniske meldinger er en grunnleggende tjeneste som sørger for sikker transport og mellomlagring av meldingene som sendes mellom aktørene i Helsenettet.

I Helsenettet sendes mange ulike meldinger: epikrise, henvisninger, blodprøvesvar, sykmelding, oppgjørsmelding, e-resept med mer.

Tilknyttet Helsenettet kan du få én eller flere meldingskontoer, som hver får et unikt navn samt brukernavn og passord for autentisering.

Du kan innhente egen statistikk over meldingsutvekslingen på meldingstelleren vår, meldingsteller.nhn.no, og sammenligne med andre aktører i Helsenettet.

Som medlem i Helsenettet får du også tilgang til adresseregisteret, som er helse- og omsorgssektorens verktøy for presis adressering av elektroniske meldinger. Registeret sikrer at meldingene sendes til rette vedkommende, i riktig rolle.

Forutsetninger

Du må ha tilgang til et journalsystem som er i stand til å sende og motta meldinger som er reglementert pakket og kryptert. Journalsystemet må også støtte kryptering og signering av meldinger.

Virksomheten du jobber i må ha oppdatert informasjon om virksomhet, tjenester og autorisert personell i adresseregisteret.

Virksomheten har selv ansvaret for å laste ned alle elektroniske meldinger som er sendt til sine meldingskontoer, og besvare disse med kvitteringsmeldinger til avsender.

Nedlasting av elektroniske meldinger skal ikke slås av ved fravær, ferier etc., men lagres lokalt med automatisk retur av transportkvittering til avsender.

Uavhentede meldinger blir automatisk slettet etter 90 dager på EDI-server hos NHN. All endring i bruk av meldingskontoer, eks avslutning, sammenslåing etc., skal meldes til kundesenter@nhn.no, og skal oppdateres i Adresseregisteret.

Målgruppe

Alle medlemmene i Helsenettet har tilgang til å utveksle elektroniske meldinger som inneholder sensitive pasientdata.

Vi hjelper deg

Kunde- og driftssenteret vårt er tilgjengelig døgnet rundt, hele året (24/7). Ta kontakt med oss på e-post kundesenter@nhn.no eller på telefon 24 20 00 00.

Vi starter feilsøking så fort vi får en henvendelse som krever det. Vi etterstreber å være så raske, effektive og løsningsorienterte som mulig – i tett dialog med kundene våre.

Risikovurdering

Før du kan sende og motta elektroniske meldinger, må virksomheten din gjennomføre en risikovurdering som skal dokumentere at løsningen er innenfor det dere vurderer som akseptabel risiko. Norsk Helsenett har risikovurdert tjenesten, og denne kan brukes som utgangspunkt for virksomhetens vurdering. Vår vurdering tar for seg de tekniske aspektene rundt tjenesten. Bruken av tjenesten er den enkelte virksomhets ansvar.

Bestilling

For å bestille eller aktivere denne tjenesten tar du kontakt med Norsk Helsenett. Leverandør av fagsystem vil bistå deg med oppsett og bruk.

Pris

Tilgang til elektronisk meldingsutveksling er inkludert i medlemsavgiften til Helsenettet.