Gå til hovedinnhold

EDI-test

I tjenesten EDI-test kan virksomheter teste meldingsutveksling med samhandlingspartnere i et separat testmiljø i Helsenettet.

EDI-test er et eget miljø i Helsenettet som er adskilt fra produksjonsmiljøet og som benytter informasjon fra test-adresseregistret.

For tilgang til EDI-test vennligst ta kontakt med kundesenter@nhn.no tlf 24 20 00 00

Testing og produksjonssetting

Når virksomheten har de tekniske og organisatoriske løsningene på plass, er det klart for test av meldingsutvekslingen. Testing skal avdekke eventuelle feil i det tekniske oppsettet, i selve meldingen eller i kommunikasjonen. Det er viktig at både sending og mottak av alle aktuelle meldinger testes.

Meldingsvalidator – test og godkjenning brukes for å teste at de ulike meldingstypene benytter riktig standard. Dette kommer i tillegg til testing opp mot aktuelle samhandlingsparter.

Virksomheten må sørge for at det blir gjennomført test av meldingsutveksling med forventede samhandlingsparter før meningsutvekslingen blir satt i produksjon. I testingen er det viktig å kontrollere:

  • at det er registrert rett forbindelse til kommunikasjonsparter i meldingsserveren
  • at alle aktuelle meldinger kan sendes og mottas
  • at meldinger lagres i journalsystemet
  • at applikasjonskvittering mottas og sendes, og følges opp ved avvik
  • at man kan motta meldinger til tjenesteadressene virksomheten har publisert i Test-Adresseregisteret, og at meldinger blir distribuert til rett mottaker internt.

Større virksomheter bør  gjennomføre en pilot, hvor elektroniske meldinger tas i bruk med et begrenset omfang med utvalgte samhandlingsparter. I pilotperioden er det viktig at meldingsutvekslingen blir fulgt opp nøye, slik at sendte helseopplysninger eller forespørsler blir lest og behandlet riktig.

Presisering for bruk av EDI-testtjeneste for kommunikasjonsparter som samhandler med Reseptformidleren, NAV, HELFO osv: Disse har i dag EDI-testing med bruk av Adresseregister i produksjon og trenger tid til å legge om til å teste på adskilte testmiljø med bruk av EDI-testmiljø og Test-Adresseregister.

Vi anbefaler derfor at samhandling med andre aktører via EDI-testtjeneste avtales spesifikt mellom begge parter. Samhandling via EDI-testmiljø med Reseptformidler, NAV, Helfo osv. avventes inntil at disse virksomhetene har gjort dette mulig.

Meldinger som er lagret på kontoer i EDI-testmiljøet, slettes etter 30 dager.