Hopp til hovedinnhold
Meny
Driftsmeldinger

Driftsmeldinger

Gå til alle driftsmeldinger

Driftsmeldinger

Trygt og tilgjengelig

Helsenettet er en sikker digital arena for alle aktører i helsesektoren, hvor du kan kommunisere og utveksle personopplysninger og pasientinformasjon på en trygg og lovlig måte. Bli kjent med alle fordelene nedenfor

Bestilling og priser Bestilling for fysioterapeuter

Mange fordeler som medlem

Når du er registrert som bruker i Helsenettet får du et medlemskap. Dette gir deg mange fordeler; merk at enkelte av disse må du aktivere, uten ekstra kostnader.

Sende og motta elektroniske meldinger

Som bruker får du muligheten til å kommunisere digitalt med andre aktører i helsenettet, uten ekstra kostnader – om alt fra blodprøvesvar og røntgensvar, til henvisninger og epikriser. Du får også tilgang til offentlige tjenester som oppgjør og sykmelding, frikort, e-resept og pasientreiser. Mer om elektroniske meldinger

Tilgang til Internett fra Helsenettet

Gjennom tilknytningen til Helsenettet får du tilgang til Internett i tråd med gjeldende lover og retningslinjer. Dette oppfyller kravene i Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren (Normen).

Hjemmekontor

Helsenettet gir deg mulighet til å bruke hjemmekontor der du får tilgang til ressurser på arbeidsplassen hjemmefra. Løsning er beregnet på kommuner, fastleger, fysioterapeuter, tannleger, bandasjister m.fl. Mer om hjemmekontor

Personregisteret

Få tilgang til Personregisteret med oppdaterte data fra Folkeregisteret. I tillegg inneholder Personregisteret opplysninger om felles hjelpenummer. Dette er nummer som tildeles pasienter som ikke kan identifiseres med sin virkelige ID. Mer om personregisteret

Helseadministrative registre

Få tilgang til aktuelle helseadministrative registre som Register over Enheter i Spesialisthelsetjenesten (RESH), Legestillingsregisteret (LSR), Helsepersonellregisteret (HPR), Adresseregisteret m.m. Mer om helseadministrative registre

Video

Videotjenesten gir tilgang til oppsett, gjennomføring og monitorering av videokonferanser mellom flere deltakere – til møter, undervisning, diagnose og behandlingsassistanse. Mer om videotjenesten

E-post

Få tilgang til sikker e-postkonto som ivaretar kravene i Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgsektoren (Normen). Du kan benytte både e-postkonto med nhn.no-adresse og eget domene dersom du har det. Mer om e-post

Eget domene

Om du vil kan Norsk Helsenett administrere dine no-domener. Dette gir deg muligheten til å benytte domenet i e-postadresser du har hos oss. Mer om vår administrering av domener

Fjernhjelp

Fjernhjelp gjør det mulig for tredjepartsleverandører av tjenester i helsenettet å gi brukerstøtte til kunder uten fysisk å være tilstede i kundens lokaler. Tjenesten er tilgjengelig for å små og mellomstore aktører (fastleger, tannleger m.m.) og kommuner tilknyttet helsenettet.
Mer om fjernhjelp