Gå til hovedinnhold

Helsenettet

Helsenettet er en sikker digital arena for alle aktører i helsesektoren, hvor du kan kommunisere og utveksle personopplysninger og pasientinformasjon på en trygg og lovlig måte.

Trygt og tilgjengelig

Sikker og effektiv informasjonsflyt i helsesektoren er noe som angår oss alle. I verste fall står det om liv. Vi er ikke i mål før alle behandlere får tilgang til den pasientinformasjonen de trenger – akkurat når det trengs. Norsk Helsenett jobber for at all helseinformasjon skal være trygg og tilgjengelig – alltid.

 

 

 

Mange fordeler som medlem

Når du er registrert som bruker i Helsenettet, får du et medlemskap som gir deg tilgang til en rekke tjenester. Du kan blant annet effektivt levere refusjonskrav til Helfo, sende henvisninger og epikriser og rekvirere pasientreiser gjennom Helsenettet.

Merk at enkelte av tjenestene må aktiveres.

Tilgang til elektronisk meldingsutveksling

Som medlem i Helsenettet kan du kommunisere digitalt med andre aktører i Helsenettet om alt fra blodprøve- og røntgensvar til henvisninger og epikriser. Du får også tilgang til offentlige tjenester som oppgjør og sykemelding, frikort, e-resept og pasientreiser. De elektroniske meldingene sendes sikkert gjennom Helsenettet og kan inneholde sensitiv pasientinformasjon og person-opplysninger. Mer om elektroniske meldinger

Internettilgang fra Helsenettet

Få tilgang til internett fra samme datamaskin som du når pasientjournaler fra. Tekniske løsninger sørger for å beskytte maskinen din mot ulike sikkerhetstrusler, slik at du kan være på internett sikkert og lovlig. Mer om internettilgang fra Helsenettet

Sikker tilgang til Helsenettet

Nå kan du jobbe sikkert i Helsenettet mens du sitter hjemme eller på hytta. Med vår løsning når du PC-en på kontoret gjennom en kryptert forbindelse. Du kan dermed oppdatere pasientjournaler, se på røntgenbilder, sende henvisninger eller annet “papirarbeid” uten å måtte være fysisk på jobb. Mer om den sikre tilgangen til Helsenettet

Personregisteret

Få tilgang til Personregisteret med oppdaterte data fra Folkeregisteret. I tillegg inneholder Personregisteret opplysninger om felles hjelpenummer. Dette er nummer som tildeles pasienter som ikke kan identifiseres med sin virkelige ID. Mer om personregisteret

Grunndata

Få tilgang til aktuelle grunndata som Register over Enheter i Spesialisthelsetjenesten (RESH), Legestillingsregisteret (LSR), Helsepersonellregisteret (HPR), Adresseregisteret m.m. Mer om grunndata

Video

Video i Helsenettet er enkelt, effektivt og besparende. Med denne løsningen kan du delta i møter og undervisning ved hjelp av lyd og bilde. Løsningen er godkjent for klinisk bruk som f.eks. konsultasjoner med pasienter. Mer om video

E-post

Med e-post i Helsenettet kan du kommunisere trygt med andre helseaktører uten å bekymre deg for spam eller virus. Tjenesten oppfyller kravene i norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten (normen). Mer om e-post

Domene hos Norsk Helsenett

La Norsk Helsenett ta seg av administrasjon, drift og vedlikehold av domenet i virksomheten din. Med eget domene blir domenenavn og e-postadresse knyttet tettere til navnet på virksomheten du jobber i. Mer om domene hos oss

Fjernhelp

Fjernhjelp gir tredjepartleverandører tilgang til maskiner i Helsenettet, for å gjennomføre support- og driftsoppgaver, uten å være fysisk tilstede hos kunden. Mer om fjernhjelp

Hvit linje