Gå til hovedinnhold

Godkjenningsprosess for oppkobling mot nasjonale e-helseløsninger

E-resept, kjernejournal og helsenorge.no er en del av de nasjonale e-helseløsningene som NHN drifter og forvalter.

For deg som er helsepersonell: Dersom du ønsker støtte for e-resept, kjernejournal og helsenorge.no i ditt fagsystem, må du kontakte din systemleverandør.

NHN bistår systemleverandører som ønsker å tilby sine kunder støtte for de nasjonale e-helseløsninger, og sørger for kvalitetssikring av systemintegrasjonen gjennom en godkjenningsprosess.

Godkjenning av integrasjonen mellom et fagsystem og en nasjonal e-helseløsning er et samarbeidsprosjekt mellom systemleverandør og Norsk Helsenett (NHN). Vi krever godkjenning av en integrasjon før den kan tas i bruk, for å redusere risiko for feil i samhandlingskjeden og dermed styrker vi pasientsikkerheten ved bruk av fagsystemet.

En systemintegrasjon skal oppfylle og ivareta NHNs tekniske og funksjonelle krav til integrasjon med nasjonale e-helseløsninger. Hensikten med kravene er å sikre riktig bruk av de nasjonale løsningene og å styrke kvaliteten i fagsystemet som får bruke kvalitetssikret informasjon. Kravsettet gjelder for alle aktører. Når fagsystemet har utviklet integrasjon, må den dokumenteres og testes grundig av systemleverandør. Deretter akseptansetestes fagsystemets integrasjon i NHNs testmiljø. Etter akseptansetest følges kontrollert utprøving i produksjonsmiljø hvor aktørens brukervirksomheter tar i bruk ny funksjonalitet under overvåkning av NHN. Integrasjon i fagsystemet godkjennes for innføring og kan breddes i markedet etter at kriterier i utprøvingsperioden er innfridd.

Start prosessen

For å starte prosessen med integrasjon mot nasjonale e-helseløsninger, laster du ned dette skjemaet. Fyll ut og send til kundesenter@nhn.no.

Skjema for nye aktører på nasjonale e-helseløsninger

 

Har du spørsmål?

Kontakt oss