Gå til hovedinnhold

Godkjenningsprosess for oppkobling mot nasjonale e-helseløsninger

E-resept, kjernejournal og helsenorge.no er en del av de nasjonale e-helseløsningene som Norsk helsenett drifter og forvalter. Her får du informasjon om hvordan du kan få fagsystemet ditt integrert med de nasjonale e-helseløsningene.

For deg som er helsepersonell: Dersom du ønsker støtte for e-resept, kjernejournal og helsenorge.no i ditt fagsystem, må du kontakte din systemleverandør.

Når du ønsker å koble fagsystemet ditt til en nasjonal e-helseløsning, så vil vi i Norsk Helsenett bistå gjennom hele prosessen frem til integrasjon er godkjent. Dette for å sikre at løsningen din er godt integrert før den blir tatt i bruk, slik at vi reduserer risiko og feil i samhandlingen med andre kjeder i helsesektoren.

Nedenfor kan du lese mer om de ulike fasene frem til godkjenning.

Første fase: Henvendelse

 • Gjør deg kjent med NHNs bruksvilkår.
 • Fyll ut skjema som du finner i høyremenyen.
 • Du vil bli kontaktet hvis vi har oppfølgingsspørsmål.
 • Vi bekrefter at godkjenningsprosessen formelt har startet.

Andre fase: Planlegging og gjennomføring

 • Du vil bli kontaktet av oss for et oppstartsmøte.
 • I oppstartsmøtet legger vi en felles tidsplan, for å sikre et effektivt godkjenningsløp. Vi setter opp milepæler og nødvendige aktiviteter.
 • Du vil få tilgang til et samhandlingsområde med nødvendig informasjon for å starte integrasjonsutvikling.
 • Du som systemleverandør utvikler og tester integrasjon for fagsystemet ditt. Du må sørge for at systemet ivaretar definerte krav.
 • Du må utarbeide dokumentasjon
Dokumentasjonen må dekke:
 • funksjonell og teknisk beskrivelse av løsningen
 • grundig systemtest med ende-til-ende fokus
 • planer for utprøving og innføring
Norsk helsenett forutsetter at du gjennomfører en risiko- og sårbarhetsanalyse for integrasjon i henhold til krav i Norm for informasjonssikkerhet. Vi forutsetter også at du utarbeider og oppdaterer opplæringsmateriell og drifts- og forvaltningsrutiner som sikrer riktig bruk av den nasjonale løsningen.

Eksempler på dokumentasjon du må levere:

 • Verifikasjon av krav
 • Løsningsbeskrivelse
 • Strategi og plan for innføring
 • Systemtestrapport

Når alle leveranser i denne utviklingsfasen er godkjent, forbereder vi oss til neste fase, som er oppstart akseptansetest. Det forventes at integrasjonen er ferdig utviklet og klar for produksjonssetting før dette.

Vår erfaring er at fasen for planlegging og gjennomføring er den mest omfattende, avhengig av type integrasjon og utvikling som kreves for det enkelte fagsystemet.

Tredje fase: Akseptansetest

Hensikten med akseptansetest er å bekrefte at fagsystemets integrasjon

 • tilfredsstiller definerte krav
 • ikke genererer feil i samhandlingskjeden
 • ikke påvirker pasientsikkerheten negativt
Selve akseptansetesten i NHNs testmiljø kan ta fra én dag til flere uker, avhengig av kompleksitet og aktørens kvalitet på integrasjon. Egenutviklet e-resept funksjonalitet er en svært kompleks integrasjon, som kan kreve flere ukers testing. En avsluttet og godkjent akseptansetest, sammen med innlevert dokumentasjon, er utgangspunkt for beslutning om oppstart utprøving i produksjonsmiljø.

Fjerde fase: Utprøving

Utprøving av ny funksjonalitet planlegger og gjennomfører vi i tett samarbeid mellom deg som systemleverandør og utvalgte brukervirksomheter.

Brukervirksomhetene i utprøvingen må være godt forberedt på at det innebærer ekstra innsats i forbindelse med endrede rutiner og funksjonalitet i løsningen.

Evalueringsrapporter fra både deg som systemleverandør og brukervirksomheter ligger til grunn for at vi godkjenner løsningen for innføringsfasen.

For de enkle integrasjonene kan utprøving gjennomføres på 2-4 uker, mens de komplekse integrasjonene gjerne prøves ut over lengre tid før de kan godkjennes for innføring.

Femte fase: Innføring

 • NHN følger opp systemleverandører som har løsninger i produksjonsmiljø.
 • Oppfølgingen gjennomføres bl.a. på initiativ fra deg som systemleverandør og gjerne i forbindelse med videreutvikling eller oppdatering som påvirker integrasjonene til nasjonal e-helseløsning.
 • Du som systemleverandøren er ansvarlig for å vurdere om og når det er behov for verdikjedetest.

Start prosessen

For å starte prosessen med integrasjon mot nasjonale e-helseløsninger, fyller du i skjemaet lenken:

Skjema for nye aktører på nasjonale e-helseløsninger

 

Har du spørsmål?

Kontakt oss