Hopp til hovedinnhold
NHN

Norsk helsenett tilbyr ulike godkjenninger avhengig av integrasjonskompleksitet, type tjenester og integrasjoner leverandøren ønsker å tilby.

Hvordan blir man godkjent i NHN

  1. Leverandør tar kontakt med Norsk helsenettfor å starte arbeidet med å bli godkjent som tredjepartsleverandør eller få godkjent integrasjon for sitt fagsystem. Ved oppstart informerer viom forutsetninger, krav og nødvendige aktiviteter mot godkjenning.
  2. Leverandør utarbeider nødvendig dokumentasjon og utvikler integrasjon. Ved integrasjonsutvikling vil leverandøren kunne koble seg til Norsk helsenetts testmiljø og teste integrasjonsløsningen i sin helhet.
  3. Vi verifiserer leverandørens ferdigstilte utvikling og dokumentasjon. Dette kan gjøres gjennom dokument- eller kodegjennomgang, testverifikasjon eller annen verifisering.
  4. Leverandøren godkjennes når kriterier og verifikasjon er innfridd av Norsk helsenett.
  5. Godkjente leverandører og fagsystemer kan tilby sine tjenester og løsninger til sine kunder i helsesektoren.

Merk at hver enkelt godkjenning har egne beskrivelser og detaljer for krav, spesifikasjoner og nødvendige aktiviteter frem mot en godkjenning.

Norsk helsenetts godkjenningsordning omfatter i dag følgende funksjoner, tilganger og tilkoblinger: