Gå til hovedinnhold

Endring i elektronisk meldingsutveksling (EDI) for kunder 10. juni 2018

Saksnummer: 370621
Start: 
Slutt: 

Flytting av EDI

Som del av en større omlegging i Helsenettet vil EDI-tjenesten (pop.edi.nhn.no og smtp.edi.nhn.no) bli flyttet til ny IP-adresse.

Planlagt dato for flytting er søndag 10. juni 2018. For å sikre videre tilgang til EDI-tjenesten er det er viktig at man kontrollerer at IP-nettet 91.186.80.0/20 blir rutet til Helsenettet, og at det på brannmur er lagt til åpning for TCP port 110 og 25 mot IP-nettet 91.186.80.0/20 innen denne datoen. Se egen rutinebeskrivelse for hvordan dette kan gjøres. Vi gjør oppmerksom på at det kan oppleves brudd mot tjenesten i perioder under endringen.

Ved behov kan dere kontakte vårt kundesenter på telefon 24 20 00 00 eller sende e-post til kundesenter@nhn.no. Det samme gjelder om dere har andre spørsmål før omlegging, eller opplever problemer i etterkant.

Klikk her for å se varslingsbrevet som er sendt ut til kommuner, partnere og private sykehus i forkant av denne endringen.
Berørt: Brukere av tjenestene Elektronisk meldingsutveksling (EDI).

Kontakt

Kunde- og driftssenteret
Norsk Helsenett
Tlf: 24 20 00 00
kundesenter@nhn.no

Alle driftsmeldinger
Driftsmeldinger på RSS