Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Driftsmeldinger

Produksjonssette ny versjon av Personregisteret 2021-11-17

Saksnummer: 680969

Start:

Slutt:

Beskrivelse: Produksjonssetting ny versjon Personregisteret (P21-3).
Vi skal sette i produksjon en ny versjon av Personregisteret (PREG). Det forventes periodevis ustabilitet og inntil 30 minutters brudd på tjenesten i perioden.
Den nye versjonen vil inneholde nødvendige endringer iPREGfor å støtte Folkeregisterets utvidelse av D-nummerseriene. Endringen sikrer at korrekt fødselsår blir utledet for D-nummerpersoner plassert i de nye seriene.
Folkeregisteret vil kunne gjøre tildeling av D-numre i nye nummerserier fra 17. november. Slike tildelinger vil speiles iPREGvia vanlige oppdateringskanaler fra 18. november.
Se mer informasjon hos Skatteetaten, pkt “Utvidelse av D-nummerserien”.
Se ogsåLeveranseoversikt for Personregisteret
Berørt: Konsumenter av Personregisteret