Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Driftsmeldinger

Postnummeroppdatering Grunndata og Personregister 27.sept

Saksnummer: 670969

Start:

Slutt:

Change #670969 Postnummeroppdatering Grunndata og Personregister

Start: 27. september KL 12:00
Slutt: 27. september KL 13:00

Beskrivelse:
Informasjon vedrørende postnummerendringer i Grunndata og Personregisteret.
I denne endringen vil vi legge inn støtte for de nye endringene fra posten.
Posten utfører årlig endringer i postnummer, poststed og adressetilhørighet. Dette gjelder fra 1.10.2021.
Dersom din virksomhet er påvirket av årets postnummerendringer bør du lese hele dette skrivet, da det kan hende at du må oppdatere dine adresser i Adresseregisteret, Bedriftsregisteret ogRESHogHTK.
For å avgjøre om din virksomhet er påvirket av postnummerendringene kan du gå inn påhttps://www.bring.no/tjenester/adressetjenester/postnummerog laste ned “Postnummerendringstabell” i Excelformat. Her finner du informasjon om alle adresser som endrer postnummer eller poststed.
Detaljert informasjon med hvilke adresser og postboksanlegg som skifter postnummer legges ut på nettsiden til posten/bring i uke 39.

Posten har varslet at det kan komme flere endringer den 1 oktober. Vi sender ut oppdatert varsel ved behov.

Informasjon om nye postnummer og endringer følger:
9 nye postnummer opprettes, åtte til gateadresser og ett til postbokser. Utover dette endres brukskategori for ett postnummer.

Nytt postnummer til et nytt postboksanlegg
8085 BODØ

Nye postnummer til gate-/vegadresser (brukskode G)
6420MOLDE
7924AUSTAFJORD
8025 BODØ
8385 MØLNARODDEN
8611 MO IRANA
9045LAKSELVBUKT
9762 KAMØYVÆR
9766SARNES

Postnummer som endrer brukskode fra G (kun gateadresser) til B (både postbokser og gateadresser)
Helleveien 30 skal fortsatt ha 5045 Bergen, men det kommer i tillegg et postboksanlegg på samme postnummer
5045BERGEN

Berørt:
Ingen nedetid forventet for Grunndata.
Personregister kan oppleve små blink når postnummeroppslagstabellen oppdateres.