Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Driftsmeldinger

Personregisteret og Persontjenesten – Korrigering av personinformasjon

Saksnummer: 750195

Start:

Slutt:

Beskrivelse: Norsk helsenett har mottatt informasjon fra Skatteetaten om en feilaktig sammenslåing og påfølgende korrigering med splitting av to personer i Folkeregisteret (Freg). De opplyser at to personer ble slått sammen 08.02.2010. Ved behandling av flyttemelding ble det feilaktig vurdert at disse var samme person. Disse er blitt splittet i to forskjellige identifikatorer i Freg 23.09.2022. Norsk helsenett har gjort tiltak for at splittingen skal gå feilfritt inn i PREG 23.09.2022 kl 23:00. Persontjenesten er allerede oppdatert med tanke på splittingen. Skatteetaten melder videre at den ene personen vil få en ekstra oppdatering 26.09.2022 knyttet til historikk. Dette er en ordinær sammenslåing som forventes å forløpe uten ytterligere tiltak.

Konsumenter som regelmessig henter data fra Personregisteret og Persontjenesten kan ha lagret feil data på personene i sine systemer. Det kan være mulighet for at informasjon om den ene personen har blitt knyttet til den andre personen. Hver enkelt virksomhet må selv vurdere om de må utføre tiltak i sine systemer. Vi har laget beskrivelse med nødvendig informasjon for at dere som er konsumenter av PREG kan kartlegge om dere er berørt. Beskrivelsen kan lastes ned fra https://deling.nhn.no/s/SGM5BgrBkkefrg8. Området er passordbeskyttet. Passord får du oppgitt ved å kontakte vårt kundesenter på telefon 24 20 00 00 i vanlig åpningstid kl 08:00 – 20:00. Vennligst referer til hendelse #750195 og oppgi eget navn, hvilken virksomhet du representerer og mobilnummer (for sending av SMS med passord).

Berørt: Konsumenter av Personregisteret og Persontjenesten