Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Driftsmeldinger

Kjernejournal og E-resept - Bytte av virksomhetssertifikater i produksjon

Saksnummer: 712446

Start:

Slutt:

Tidspunkt for bytte

Kjernejournal: 15.03.2022, kl 09.00

Reseptformidleren: Fra 13.03.2022 til 21.06.2022

Ved behov for bistand til å legge inn sertifikater ber vi dere kontakte deres journalleverandør.

Kjernejournal og e-resept installerer nye virksomhetssertifikater.
Alle virksomheter som benytter kjernejournal, da bruke de nye sertifikatene fra Norsk helsenett (NHN).
Fra samme dato kan man i e-resept bruke de nye sertifikatene fra NHN.

Særlig informasjon om kjernejournal.

Når kjernejournal bytter sertifikat må fagsystemene som integrerer mot kjernejournal være klar for dette, enten ved at sertifikatet legges inn på forhånd (for de som støtter det), eller at det byttes samtidig som kjernejournal.

Merk at dette kun gjelder det gamle SOAP-grensesnittet, og ikke REST-grensesnittet.

Kjernejournal vil ikke virke hvis fagsystemet ikke er oppdatert til å håndtere nytt sertifikat.

Særlig informasjon om e-resept/reseptformidleren.

Virksomhetene vil ha en periode, frem til 21.06.2022, for å bytte virksomhetssertifikat. NHN vil følge med på om aktørene har byttet.

Kjernejournal (SEID 1.0)

Lenke til signeringssertifikat for kjernejournal.

Lenke til krypteringssertifikat for kjernejournal (bare aktuelt for de med særskilt behov for det).

Reseptformidleren (SEID 2.0)

Lenke til signeringssertifikat for reseptformidleren.

Lenke til krypteringssertifikat for reseptformidleren

I tillegg må Buypass sertifikater være installert for ny SEID2.0 standard:
Lenke til rot-sertifikat:Buypass Class 3 Root CA G2 ST
Lenke til ca-sertifikat:Utstedende CA (Buypass Class 3 CA G2 ST Business)