Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Driftsmeldinger

Dato for Grunndata leveranse 3 (L22-Q1.1) er endret fra 8. mai til 1 mai

Saksnummer: 696391

Start:

Slutt:

Beskrivelse: Vedlikeholdsarbeid på Grunndata – Adresseregisteret, Helsepersonellregisteret, Legestillingsregisteret, Fastlegeregisteret,RESHmed flere.

Dato for Grunndata leveranse 3 (L22-Q1.1) er endret fra 8. mai til 1 mai. Dette på bakgrunn av utsettelse i produksjonssetting av Helseplattformen.

Det forventes periodevis ustabilitet og inntil 20 minutters brudd på tjenestene (ws.nhn.no og register.nhn.no) i perioden.
Info om leveransen finnes på: https://www.nhn.no/samhandlingsplattform/grunndata/leveranseplaner-for-grunndata

Leveransen inneholderikkekontraktsendringer.

Berørt: Grunndata og konsumenter av tjenesten sineAPI-er