Gå til hovedinnhold
Dødsfall og dødsårsak

Ny løsning prøves ut

De første legene tok ny elektronisk løsning for melding om dødsfall og dødsårsak i bruk allerede høsten 2018. Gjennom 2019 vil Direktoratet for e-helse utvide utprøvingen og forberede nasjonal innføring av ny løsning. Her presenterer vi hvordan utprøvingen har vært utført hittil, og hvilke erfaringer vi gjorde oss.

Høsten 2018 startet utprøving av ny elektronisk løsning for melding om dødsfall og dødsårsak. Gjennom 2019 vil Direktoratet for e-helse gjennomføre en utvidet utprøving av elektronisk løsning for å melde dødsfall og dødsårsak. Ønsker du og din virksomhet å delta i utprøving av ny løsning, ta kontakt på mfhelse@ehelse.no for mer informasjon.

Om utprøvingen av ny løsning for å melde dødsfall og dødsårsak

En begrenset utprøving av ny, elektronisk løsning for å melde dødsfall og dødsårsak ble gjennomført i tidsrommet 1. september – 31. desember i 2018, og inkluderte to kommuner og to helseforetak. Utprøvingen ble gjennomført for å bekrefte at melding om dødsfall fungerte teknisk på sykehusavdelingene og sykehjemmene som deltok i utprøvingen, samt innhente tilbakemeldinger på hvordan løsningen ble opplevd, og finne ut hvilke konsekvenser det har i praksis å erstatte et papirskjema eller en pdf med elektronisk innmelding.

Totalt ble 71 dødsfall meldt elektronisk i utprøvingsperioden, fra 32 ulike leger.

Skjermbilde fra løsningen.
Ny løsning: Elektronisk melding om dødsfall

Positiv evaluering

Som del av begrenset utprøving ble utprøvingen evaluert, og samlet i en rapport. Rapporten gjengir hvordan løsningen har vært evaluert, funnene fra evalueringen, samt en anbefaling om å gå videre til utvidet utprøving. Rapporten kan du lese i sin helhet her.

Gjennom utprøvingen ble det avdekket behov for endringer, både i løsningen og innføring av denne. Flere av disse forbedringene er allerede levert. Andre jobbes det med å løse. Målet er å tilby en løsning som understøtter klinisk og administrativ praksis, og det arbeides med tilpasning til EPJ. Det er også viktig å sikre at en ny elektronisk løsning kan fungere sammen med den opprinnelige papirløsningen i en overgangsperiode frem til 2020.

Oppsummert viser evalueringen av begrenset utprøving at løsningen er stabil og sikker, og tas godt imot av brukerne. Legene opplever løsningen som god, og informasjon og opplæring som tilfredsstillende. Det har vært lett å ta webløsningen i bruk. Videre sier legene som har testet løsningen at de ønsker å fortsette å benytte denne. Samtlige av virksomhetene valgte i løpet av utprøvingen å inngå avtale om videreføring av løsningen.