Gå til hovedinnhold
Tjeneste for registrering av prøvesvar

Covid-19 antigen hurtigtest

Informasjon om registrering av prøvesvar fra Covid-19 antigen hurtigtester.

Norsk Helsenett, Helsedirektoratet, FHI, Helse Sør-Øst og Sykehuspartner har etablert en nettbasert tjeneste for registrering av prøvesvar fra Covid-19 antigen hurtigtester. Tjenesten sikrer at meldeplikten til MSIS ivaretas, og gir pasienten hurtig melding om prøvesvar via Helsenorge.no. Prøvesvaret vil også rapporteres tilbake til kommunens EPJ-system. Les mer om tjenesten i nyhetssak om hurtigtest.

Medlemmer kan bestille tjenesten 

Klikk på en av lenkene nedenfor for å bestille tjenesten for registrering av prøvesvar fra hurtigtester Covid-19. Virksomheten må være medlem av Norsk helsenett for å kunne bestille tjenesten.  

Ønsker du medlemskap i Norsk helsenett? 

Teknisk informasjon om tjenesten

 • Tjenesten er nettbasert og benyttes via nettleser på PC eller nettbrett.
 • Det må åpnes for trafikk til https://hurtigtest.sykehuspartner.no
 • Krav til nettleser: Google Chrome eller Microsoft Edge.
 • Internett må være tilgjengelig når tjenesten benyttes. Tjenesten har ingen "offline"-funksjon

Autentisering og autorisasjon

Tjenesten benytter HelseID for autentisering. Dette betyr at personer logger seg på via ID-porten eller Buypass for å bruke løsningen.

Administrator har ansvar for å legge til og vedlikeholde personer som skal ha tilgang til tjenesten. En person som skal bruke løsningen må være lagt til i tjenesten på forhånd, og det er ikke anledning til å "låne" en bruker eller operere med fellesbrukere.

En person som er administrator kan også gis tilgang til å registrere prøvesvar, og det kan tilordnes flere administratorer per enhet.

Brukerstøtte

 • Norsk helsenett har brukerstøtte på tjenesten kl 08-20 på virkedager,
 • Feil og mangler rapporteres til 24 20 00 00.
 • Norsk helsenett har driftsberedskap 24/7 på løsningen.

Brukerveiledning 

Mer informasjon om hurtigtest

Hvorfor hurtigtest?

Hurtigtester vil bli et viktig og effektivt verktøy i det videre arbeidet mot covid-19. En hurtigtest gir raskt svar på om en person med symptomer har covid-19.Ved å bruke hurtigtester når det er utbrudd eller mistanke om utbrudd, kan kommunen raskt oppdage smitte, isolere dem som er smittet og komme i gang med smittesporing. Dette gjelder særlig på steder der det er langt til et sykehuslaboratorium og tar tid å få prøver frem og svar tilbake. Hurtigtestene vil øke kapasiteten til å overvåke og kontrollere epidemien.

Hvor gode er hurtigtestene?

Resultatene fra utprøving i Oslo viser at hurtigtestene fanger opp mer enn 80% av dem Helsedirektoratet mener kan smitte andre. Når en hurtigtest viser at en person har koronaviruset, anses hun eller han som smittet og kan smitte andre. Denne personen vil bli isolert og smittesporing vil bli satt i gang umiddelbart.

Hva er forskjellen på laboratorietest og hurtigtest?

Laboratorietester er mer følsomme og vil fange opp flere personer som er smittet. Det tar lengre tid å få svar på en laboratorietest. Hurtigtester er litt mindre følsomme og fanger opp noen færre som er smittet, men det går meget raskt å få svar og flere kan bli testet der de oppholder seg. Hurtigtester er spesielt egnet til å fange opp dem som kan smitte andre.

Gir hurtigtester unntak fra karantene?

Nei. Hurtigtesten viser om du kan smitte andre der og da, men selv om hurtigtesten ikke gir utslag, kan du likevel være smittet og sykdommen kan være under utvikling, slik at du kan smitte andre neste dag. Det samme gjelder for laboratorietester, men laboratorietester er mer presise og vil avdekke flere tilfeller av sykdom, også de som er under utvikling. Derfor gir hurtigtest eller laboratorietest ikke unntak fra karantene i 10 dager.

Hva vil hurtigtestene bli brukt til?

I første omgang vil hurtigtester bli brukt til å teste personer med symptomer på covid-19 og personer som sannsynligvis er smittet. Dette er spesielt nyttig der hvor det tar lang tid å transportere prøver til et laboratorium og lang tid å få svar på en laboratorietest. I det videre arbeidet kan hurtigtestene bli brukt på følgende områder:

 • For å oppklare utbrudd. Når det er utbrudd eller mistanke om utbrudd i en kommune der ordinær testing vil ta lang tid på grunn av transport og analysetid, og der hurtig avklaring er nødvendig for å komme i gang med smitteverntiltak og for å kartlegge utbruddets omfang.
 • For å kartlegge sykdom når svartiden er vesentlig lengre enn 24 timer.
 • Testing av ansatte og beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner. Ved høyt smittetrykk i samfunnet, kan det også være aktuelt å teste besøkende.
Andre aktuelle bruksområder

Ved unntak fra innreisekarantene etter paragraf 6 i covid-19-forskriften basert på testing.

 • for arbeidsreisende med hyppige grensekryssinger
 • der arbeidsreisende får unntak fra arbeidskarantene gjennom testing
Testing på lufthavner, i havner og på grenseoverganger for raskt å identifisere personer som kan være smittsomme. Slik testing vil ikke gi fritak for karantene. Storskalatesting ved økt eller skjult smittespredning, for eksempel på store arbeidsplasser, i byområder, på universiteter og høyskoler.

Når blir hurtigtestene tatt i bruk?

Helsedirektoratet har allerede sendt ut hurtigtester til en del kommuner som har hatt smitteutbrudd, men fra mandag 7. desember sendes det ut til alle kommuner. Det er bestilt 5 millioner tester og har foreløpig mottatt 1,5 millioner. Helsedirektoratet vil beholde en del hurtigtester på et sentralt lager, slik at de kan sende ut tester der hvor det er størst behov, for eksempel ved lokale utbrudd.

Om piloten i Oslo

I november prøvde Helsedirektoratet ut hurtigtester for covid-19 på Aker teststasjon i Oslo og på flere steder med lokale utbrudd. Til sammen ble nesten 5000 personer testet både med hurtigtest og med vanlig laboratorieanalyse. Det var frivillig å la seg teste med hurtigtest i utprøvingsperioden. Tre av fire som ble spurt, svarte ja. At folk sa ja, var avgjørende for at Helsedirektoratet skulle lykkes med dette prosjektet og de er svært takknemlige for at så mange stilte opp. Resultatene fra denne utprøvingen er nå klare. De viser at hos personer som har fått symptomer på covid-19 de siste seks dagene avdekker hurtigtestene over 80% av dem som kan smitte andre. Dette er bekreftet gjennom at alle som har blitt testet med hurtigtester også har blitt testet med laboratorietester. Dette betyr at hurtigtester er svært godt egnet for å finne fram til personer som kan smitte andre og isolere dem, sette i gang smittesporing og sette nærkontakter i karantene.

Den franske studien

En fransk studie, som har vært mye diskutert i media, konkluderte med at bare halvparten av tilfellene av covid-19 ble fanget opp av hurtigtester. Helsedirektoratets utprøving viser at de aller fleste ble fanget opp. Den franske studien var gjort på prøver som var frosset ned siden utbruddet startet tidlig i vår, mens vi brukte testen på ferske prøver. De fleste andre studier av bruk av hurtigtester som er gjort i Europa, har resultater som er svært like de vi har i Norge.

Du kan lese mer om hurtigtest på nettsidene til Folkehelseinstituttet