Gå til hovedinnhold

Bedre stat-pris til Dødsårsakregisteret

Melding om dødsfall og dødsårsak-løsningen fikk denne uken Bedre stat-prisen for 2021. Norsk helsenett spiller en viktig rolle i drift, utvikling og innføring av disse løsningene.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) delte ut prisen på den årlige styringskonferansen til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

– Rask oppdatering av informasjon om dødsfall er nødvendig for å kunne drive helseovervåkning og beredskapsarbeid. Verdien av dette har blitt tydelig i forbindelse med den pågående pandemien, sier Sanner.

Les hele saken på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider.