Gå til hovedinnhold

Arkiv for helseforvaltningen

Norsk Helsenett leverer og videreutvikler arkivtjenester til etatene under Helse- og omsorgsdepartementet. Arkivtjenesten består av deltjenestene digitalt postmottak, fjernarkiv, videreutvikling av arkiv og arkivforvaltning. Vi leverer postmottak til ni etater i helseforvaltningen, og komplette arkivtjenester til fem av etatene.

Postmottak

Postmottak er en fellestjeneste for følgende virksomheter: Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, Norsk Pasientskadeerstatning, Statens legemiddelverk, Statens strålevern og Pasient- og brukerombudet.

Postmottaket mottar post, kategoriserer, skanner og tilgjengeliggjør skannede dokumenter. Hver virksomhet har et eget filområde hos seg der de henter de skannede filene.

Kontaktinformasjon postmottak

Åpningstider: mandag–fredag 08:00–15:00

Felles postmottak
E-post: kundehenvendelser.postmottak@nhn.no
Telefon: 90 98 94 49

Arkiv- og dokumentforvaltning

Arkiv og dokumentforvaltning gjelder for følgende virksomheter: Direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Pasient- og brukerombudet og Statens strålevern. Arkivtjenesten utfører de samme oppgavene som de har utført i egne virksomheter ved etablering. Dette inkluderer blant annet registrering og journalføring og driftsoppgaver innen arkiv.

Kontaktinformasjon arkiv- og dokumentforvaltning

Åpningstider: mandag–fredag 08:00–15:30

Helsedirektoratet

E-post: postmottak@helsedirektoratet.no
Telefon: 90 98 94 49

Direktoratet for e-helse

E-post: postmottak@ehelse.no
Telefon: 90 98 94 49

Pasient- og brukerombudet

E-post:
Telefon: 90 98 94 49

 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

E-post: arkiv@dsa.no
Telefon: 90 98 94 49

folkehelseinstituttet

E-post: folkehelseinstituttet@fhi.no
Telefon: 90 98 94 49