Gå til hovedinnhold

Arkiv for helseforvaltningen

Norsk Helsenett leverer og videreutvikler arkivtjenester til etatene under Helse- og omsorgsdepartementet. Arkivtjenesten består av deltjenestene digitalt postmottak, fjernarkiv, videreutvikling av arkiv og arkivforvaltning. Vi leverer postmottak til ti etater i helseforvaltningen, og komplette arkivtjenester til seks av etatene.

Postmottak

Postmottak er en fellestjeneste for følgende virksomheter: Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, Norsk Pasientskadeerstatning, Statens legemiddelverk, Statens strålevern, Pasient- og brukerombudet og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.

Postmottaket mottar post, kategoriserer, skanner og tilgjengeliggjør skannede dokumenter. Hver virksomhet har et eget filområde hos seg der de henter de skannede filene.

Kontaktinformasjon postmottak

Åpningstider: mandag–fredag 08:00–15:00

Felles postmottak
E-post: kundehenvendelser.postmottak@nhn.no
Telefon: 90 98 94 49

Arkiv- og dokumentforvaltning

Arkiv og dokumentforvaltning tilbyr flere deltjenester på området. Avdelingen utfører blant annet alle daglige driftsoppgaver knyttet til arkiv for seks kunder, i tillegg til å utføre periodiske oppgaver på området. Det er inngått en felles avtale med Iron Mountain om leveranse av tjenester knyttet til fjernarkiv på vegne av alle kunder. Avdelingen har også etablert et felles postmottak for håndtering av fysisk post til alle sine kunder – se informasjon under. Her digitaliseres papirpost og gjøres tilgjengelig for kunder i en sikker portal. I tillegg jobber avdelingen med utviklings- og innovasjonsprosjekter.

Oversikt over kurs vi tilbyr til våre kunder i helseforvaltningen finnes i kurskatalogen.

Kontaktinformasjon arkiv- og dokumentforvaltning

Åpningstider: mandag–fredag 08:00–15:30

Helsedirektoratet

E-post: postmottak@helsedirektoratet.no
Telefon: 90 98 94 49

Direktoratet for e-helse

E-post: postmottak@ehelse.no
Telefon: 90 98 94 49

Pasient- og brukerombudet

E-post: Se egen oversikt på Helsenorge.no
Telefon: 90 98 94 49

 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

E-post: arkiv@dsa.no
Telefon: 90 98 94 49

folkehelseinstituttet

E-post: folkehelseinstituttet@fhi.no
Telefon: 90 98 94 49

Statens undersøkelseskommisjon for helse og omsorgstjenesten

E-post: post@ukom.no
Telefon: 90 98 94 49

Eskalering av sak

Se oversikt over eskaleringsnivå for våre tjenester til helseforvaltningen dersom du har behov for å eskalere en sak.