Gå til hovedinnhold

Anskaffelsesoversikt

På denne siden finner du status for anskaffelser som er pågående, og anskaffelser som er planlagt gjennomført. Virksomhetsspesifikke anskaffelser vil ikke bli lagt ut her.

Oversikten under vil også vise alle anskaffelser som er satt i gang av Statens innkjøpssenter. Anskaffelser gjennom statens innkjøpssenter er i utgangspunktet obligatoriske for alle virksomhetene i helseforvaltningen. Virksomhetene vil fremover også ha mulighet å koble seg på avtaler som inngås av Sykehusinnkjøp. Norsk Helsenett skal samordne aktiviteter og samhandling med Statens Innkjøpssenter og Sykehusinnkjøp på vegne av virksomhetene.

Hvis du har behov som ikke dekkes av eksisterende avtaler og heller ikke ligger i anskaffelsesoversikten, vennligst meld inn behov via nettsidene våre.

Forklaring: gjennomført pågår
Anskaffelsesstrategi godkjent
Konkurransegrunnlag godkjent
Kontrakt signert
Status: Utarbeide konkurransegrunnlag
Beskrivelse av anskaffelsen: Fellesavtalen for sikkerhetsmakulering vil omfatte utplassering av beholdere på kundenes lokasjoner, tømming jevnlig og/eller ved behov, samt sikker makulering av innholdet. Den enkelte kunde beslutter selv størrelse på og antall oppbevaringsbeholdere samt henteintervall. Avtalen erstatter kundenes eksisterende avtaler og vil gjelde i 2 år, med mulighet for å forlenge i ytterligere 1+1 år, med ett år av gangen.
Virksomheter omfattet av anskaffelsen: Anskaffelsen omfatter alle virksomhetene i helseforvaltningen.
Kontaktperson NHN: Øyvind Bjerkebro oyvind.bjerkebro@nhn.no
Status: Gjennomføre implementering lokalt
Tilbudsfrist: 14.02.2018
Beskrivelse av anskaffelsen: Fellesavtale for telefonitjenester. Avtalen skal gjelde fra mai 2018. Statens innkjøpssenter i Difi har inngått avtale om kjøp av mobiltelefoni for 24 000 statsansatte. Det har gitt markedets laveste priser, og kan spare staten for 60 prosent av dagens kostnad til mobiltelefoni – tilsvarende ca. 85 millioner kroner i året.
Kontaktperson NHN: Marion Sydskjør marion.sydskjor@nhn.no