Gå til hovedinnhold

Boneprox

Bentetthetsanalyse gjennom tannrøntgenbilder

Boneprox analyseverktøy er en patentert metode som analyserer benkvaliteten og risiko for benskjørhet. Metoden baserer seg på bildeprosesseringsalgoritmer som brukes på et digitalt tannrøntgenbilde. På bildet markeres et område, i mandibelens premolarområde, for å måle trabekeltettheten. Boneprox analyserer kjevebenet mellom premolarene i underkjeven. Det optimale bildet er derfor et periapikalt røntgenbilde på underkjeven og premolarene (det går også å bruke stående bitewing om det er et tydelig bilde på underkjeven og premolarene). Løsningen er skybasert, slik at oppkoblingen er enkel og krever ingen installasjoner.

Metoden er utviklet i samarbeid med Tannlegehøyskolen i Malmø og baserer seg på det EU-finansierte forskningsprosjektet, «Osteodent-studien», men har også blitt testet og bevist i flere studier i etterkant. Resultatet av analysen presenteres i form av en verdi som relaterer til WHO´s (World Health Organisation) standardskala ved bentetthetsmålinger som kalles for T-score. Verktøyet er i dag formelt ikke klassifisert som et diagnoseverktøy og stiller derfor ingen diagnose, men en risikovurdering med høy treffsikkerhet. Metoden utvikles kontinuerlig sammen med forskere og eksperter innenfor både odontologi og kunstig intelligens.

Slik fungerer det:

  1. Klinikken får en egen sikker portal der pasientenes tannrøntgenbilder kan lastes opp for en bentetthetsanalyse
  2. Røntgenbildet analyseres av Boneprox's bildeprosesseringsalgoritmer og du får svaret før pasienten har gått hjem

Det koster ingenting å kunne tilby Boneprox bentetthetsanalyser og ha en portal. Kostnaden oppstår først når en analyse utføres

Boneprox AS

Org. Nr. 816 998 522

Gaustadalléen 21,

0349 Oslo

theodor.remman@boneprox.no

+47 48052758